Käsikirja opitun tunnustamisesta aikuis- ja täydennyskoulutuksessa

 
Tanskan opetusministeriön uusi julkaisu opitun tunnustamisesta aikuis- ja täydennyskoulutuksessa antaa oppilaitoksille tietoa aiemmin hankitun osaamisen arvioinnista ja tunnustamisesta. Käsikirja luo katsauksen opitun tunnustamisen taustoihin, käsitteisiin, säännöstöihin, hyviin käytänteisiin ja uusiin haasteisiin. Tapaustutkimusten avulla annetaan esimerkkejä opitun tunnustamisen käytöstä eri koulutusaloilla.
www.uvm.dk/08/rkv.htm?menuid=6410