Kategori 1: Innovativ praksis er forankret og har synlige resultater

 


Vinder: »Kunstgreb«

1. ”Xtarium”, Kompetencehuset Århus

Beskrivelse af et koncept for kursustilbud til ”unge” ml.18-30år samt sygedagpengemodtagere, der ved at gennemføre konkrete projekter med forankring i virkelighed og samfund, træner samarbejde, processtyring, videntilegnelse, motivation for videre uddannelse mm. Projekter fx Genbrug på skinner, Modeshow for Afrika, Gadekunst, Fri frokost til hjemløse.
 xtarium 

2. Idrætsdaghøjskolen syd (IDA)

Et fleksibelt tilrettelagt kursus med fokus på fysisk aktivitet målrettet traumatiserede flygtninge- og indvandrerkvinder. Afvikles i kraft af rammeaftale mellem Århus kommune og IDA. (Har ikke tydeligere titel)

3. ”Kunstgreb”

et EU socialfondsprojekt i samarbejde ml. Dansk Artistforbund og konsulentfirmaet Wischmann Innovation og Center for kunst og lederskabsbrobygnning mellem kunstnere og erhverv – konkrete innovationsprojekter med virksomheder, uddannelse af kunstnere, forskning af CBS.

 

4. ”Når uddannelse er lig med arbejde! AMU skole tør give jobgaranti!”,

TUC- din transportuddannelse DK.  Et ”chaufføruddannelses- jobpakke” tilbud rettet mod taxi-, bus- og lastbilsbranchen. Et AMU kursus med jobgaranti gennemført i samarbejde og dialog ml TUC DK, jobcentre, taxi-, bus - og godsvognmænd, transportvirksomheder. Målgruppe ikke forsikrede ledige. 

 

5. ”Kaffé Fair”

Daghøjskolen Fokus folkeoplysning i samarbejde med Ålborg kommunes ungdomscenter et værested for ex- misbrugere. Fra misbrug til arbejde. Etablering af café i Ålborg midtby som praksislæringsprojekt for tidligere misbrugere. Jobtræning, uddannelsesmotivering, uddannelse. 

6. ”Frokostkureren”

Daghøjskolen Fokus i samarbejde med Ålborg kommunes beskæftigelsesforvaltning og Ålborg universitet, – studerende fra industriel design. Et aktiveringstilbud til aktive misbrugere. Formål, at fremme motivation og læring gennem praktisk arbejde – vaskeri og budkørsel, udbringning af frokost. For daghøjskolen udvikling af ny praksis gennem erfaringer.