Kategori 2: Ny innovativ praksis, men kun få resultater

 
 

Vinder: »Flow«

 

1. ”På vej mod et børnekøkken”,

Ishøj Daghøjskole.  Et projekt om at blive klar til job i ”børnekøkkenet” i børnehaver, fritidshjem mv. Et brancherettet kursus for minoritetskvinder gennemført i samarbejde ml. kommune, jobcenter, daghøjskole, slagteriskolen’
  bornekokken case (436 KB)  bornekokken dfs artikel (247 KB) 
 

2. ”Uddannelsessaloner 2010”

SCKK Statens center for kompetence og kvalitetsudvikling. Casen beskriver udførslen af en generel model af salonen som læringsrum med et eksempel på arrangementer på et udvalgt statsligt område, i dette tilfælde forsvaret. 

3. ”På sporet af en akademisk praksisuddannelse”,

innovativ efteruddannelse på Ålborg universitet. Case: ”Master i Organisatorisk Coaching”, MOC, der gennemføres i samarbejde med Ålborg universitet, Attractor, ”Center for Dialog og Organisation”, med fokus på bl.a. brobygning ml. uddannelsen og de studerendes arbejdspladser, inddragelse af flere læringsarenaer, praktisk træning og fortløbende refleksion, aktionsforskning, transfer. 

4. ”Nye læringsformer på AMU”,

Selandia. Case ”Gaffeltruck Certifikat B”. Ny fleksibel og deltagerinvolverende tilrettelæggelse af kurset med det formål, at fremme deltagernes medansvar og læring samt reducere deres usikkerhed. 

5. ”Udvikling med udsigt”,

EUC Nordsjælland i partnerskab med 4 kommuner. Et bredt projekt med fokus på et løft af uddannelsesniveauet i et yderområde, gennem bl.a. et unikt fleksibelt samarbejde, brugerdreven innovation, etablering af lokale uddannelser. Målgruppe voksne ufaglærte ledige. 

6. ”Skole / virksomhedssamarbejde i AMU regi”,

Erhvervsakademiet Nordsjælland. Et samarbejde ml. Thura Transport og Erhvervsakademiet Nordsjælland om udvikling og gennemførelse af et uddannelsesforløb på transportskolen. 

7. ”Brugerdrevet innovation i erhvervsskolerne”,

EUC syd. Et kursus bestilt af en virksomhed med indholds ønske om ”noget nyt”, innovation, forståelse for forretningspolitik. Gennemføres i et samarbejde ml. EUC syd, handelsskole. Fokus på bl.a. afsæt i kundens behov, brugerdreven innovation, sammenhæng ml. individ, virksomhed, skole. 

8. ”Flow”,

Netop, netværk for folkeoplysning. Et samarbejde ml. VUC (VoksenUddannelsesCentre) Odense og FORA 1748 (Odenses største aftenskole) et tilbud om at tage en fuld HF (højere forberedelseseksamen) kombineret med folkeoplysende undervisning i musik og teater. Et grænseoverskridende udfordrende samarbejde ml. formelle og uformelle skoleformer med det formål at skabe alternativt uddannelsestilbud til dropout truet målgruppe. 

9. ”Når uddannelse løser problemet med ledigheden. AMU's (arbejdsmarkedsuddannelser) -  folder vingerne ud”

Et koordineret uddannelsesforløb indenfor transportsektoren med bl.a. det mål at få 150 ledige (nydanskere i arbejde). Læring ud på arbejdspladser, transfer.  Et samarbejde m. TUC, jobcentre, A-kasser, DTL, transportvirksomheder, foreningen for nydanskere og DUCAS Aps.

10. ”WorkMakers – læring på spil i beskæftigelsesbranchen”

Et samarbejde ml. Væksthuset og Relations Technologies med bl.a. det formål, at skabe forståelse for beskæftigelsesmedarbejdernes faglighed og nye måder at arbejde med læring. Udvikling af fælles faglighed i tværfagligt felt og kombination af online og offline læringsteknologier, 6styles-computer giver feedback, blended learning. (De er selv i tvivl om de skal søge i kategori 2 eller 3) 

11. ”Case om specialrådgivning”

Udvikling af fælles arbejdsidentitet som grundlag for udvikling af præsentationsmateriale indenfor Special rådgivning i Holbæk. Et samarbejde mellem GUCK - et kommunikationsfirma og Holbæk kommune.