Kategori 3: Idéer til innovation af systemer og strukturer

Vinder: »Kollegial vejledning – innovativ kompetenceudvikling i psykoeducation«

 

 

1. ”Projekt på Esbernhus i samarbejde med SOSUskoler i Region Sjælland”

At medarbejdere, brugere og pårørende kan se sig selv i relation til andre og andet giver fællesskab, trivsel og innovation” Et projekt gennemført i samarbejde ml. Esbernhus, social-psykiatrisk bo- tilbud, og kursuscenter SOSU (social og sundhedsskole) Sjælland. Projektet rettet mod beboere og medarbejdere, mål bl.a. at skabe sammenhængende rammer ml. involverede parter, øge beboeres medindflydelse og livskvalitet, og styrke det psykiske arbejdsmiljø og samarbejdsrelationer i lokalområdet gn. helheds- og relationstænkende forløb.

2. ”Corporate Volunteering”

Corporate Social en form for CSR - indsats. Responsibility - tiltag i Danmark og indebærer, at virksomheder giver deres medarbejdere mulighed for at deltage i frivilligt arbejde i arbejdstiden. Hvordan kan corporate volunteering kan bruges som medarbejderudviklingsværktøj med henblik på at fremme medarbejderdreven innovation Stud. Sidsel Maria Lundtang Petersen og Ida Maj Emborg, Performers Design mm. RUC

 corporate_volunteering (427 KB)

3. ”Kollegial vejledning innovativ kompetenceudvikling i psykoedukation - fra patientskole til formidling i hverdagen”

En brugerdreven innovativ proces udviklet i samarbejde mellem Roskilde universitet et hospital, samt to medarbejdergrupper.

  •  kollegial vejledning