Käytännön AHOT-työtä tekeville uusi opas verkossa

ValiGuide on pohjoismainen alusta, joka on suunnattu kaikille aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen (AHOT) parissa työskenteleville.

 

ValiGuide-oppaassa kuvaillaan, mitä AHOT on, mitkä ovat AHOT-prosessin eri vaiheet ja millaista osaamista asianmukaiseen AHOT-prosessiin tarvitaan. Lisäksi ValiGuide antaa vinkkejä siitä, miten AHOT-prosessi toteutetaan paremmin.

ValiGuide-alusta tarjoaa:

  • Innoitusta
  • Tietoa ja osaamisen kehittämistä kaikkialla Pohjolassa
  • Näkökulman, jossa painottuvat vahvasti käytännön keinot ja tietoisuus haasteista

ValiGuide tarjoaa ohjausta ja suosituksia henkilöille, jotka tekevät AHOT-työtä aikuisten nonformaalin ja informaalin oppimisen sektorilla. ValiGuiden tavoitteena on lisätä koko AHOT-prosessin ja sen jokaisen vaiheen ammatillistumista ja tätä kautta tukea aikuisten nonformaalia ja informaalia osaamista. ValiGuide on Nordplus-tuella toteutetun Competence-pro -hankkeen tulos.

Lisää aiheesta (englanniksi)