Käyttäjien ääni – pohjoismaisen opinto- ja uraohjaushankkeen tuloksia

 

Ajatus julkisten palveluiden käyttäjien osallistumisesta aktiivisesti palveluiden organisointiin on noussut enemmän esiin viime vuosien aikana myös ohjauspalveluiden osalta. Ajatus perustuu demokraattiseen näkemykseen, jonka mukaan käyttäjillä tulee olla oikeus ottaa kantaa palveluihin ja mahdollisuuksia vaikuttaa niiden tuottamistapaan. Käyttäjien aktiivisen osallistumisen arvellaan parantavan ohjauspalveluiden laatua. Tämän tutkimushankkeen tavoitteena oli mm. tutkia, missä määrin käyttäjät osallistuvat aktiivisesti ohjauspalveluiden kehittämiseen Pohjoismaissa. Toinen tavoite oli tutkia, miten ohjaus vaikuttaa käyttäjiin, eli millaista hyötyä ja millaisia tuloksia ohjaus tuotti käyttäjille. Tutkimusta koordinoi Islannin yliopisto, ja sen rahoitti Pohjoismaiden ministerineuvosto.

Tutkimushankkeen tuloksista tietoa (englanniksi): HTML