Keskeytyneet ammattikorkeakouluopinnot loppuun työvoimakoulutuksena

 
Muutoksen avulla parannetaan työnantajien mahdollisuuksia saada osaavia, ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita työntekijöitä ja toisaalta ehkäistään koulutuksensa keskeyttäneiden syrjäytymistä antamalla heille mahdollisuus saattaa opintonsa päätökseen.
www.tem.fi/?89506_m=91717&s=2467