Keskiasteen jälkeiselle ammattikoulutukselle ehdotetaan kattojärjestöä

 
Keskiasteen jälkeisen koulutuksen selvitysryhmä on saanut valmiiksi mietintönsä Keskiasteen jälkeinen ammattikoulutus – luonnehdintoja, ongelmia ja mahdollisuuksia. Mietinnössä ehdotetaan muun muassa, että kyseisille koulutusmuodoille perustetaan kattojärjestö, jonka tehtävänä on varmistaa koulutuksen laatu ja kustannustehokkuus.