Keskustelua kansanopistojen ytimestä

 
Keskustelussa käsiteltiin kriittisesti ja rakentavasti kansanopistojen mahdollisuuksia ja rajoitteita. Esiin tuotiin muun muassa kansanopistojen ainutlaatuinen kyky edistää opiskelijoiden välisten siteiden syntymistä (bonding) kulttuuri- ja muista eroista huolimatta. Toisaalta sekä osallistujat että alustajat olivat sitä mieltä, että kansanopistojen pitäisi oppia olemaan paremmin vuorovaikutuksessa ympäröivän paikallisyhteisön ja muiden oppilaitosten sekä sektorien kanssa. Keskustelua jatketaan vuoden aikana.
Linkki kokouksen alla julkaistuun e-kirjaan:
www.uniflip.dk/catalogs2/6418/15844/pub/index.html