Kestävä kehitys edellyttää tietoa – myös aikuisilta

 

Norjan opetusministeriön tuore strategia Kunnskap for en felles framtid (tietoa yhteistä tulevaisuutta varten) kattaa päiväkodit, perusopetuksen ja opettajankoulutuksen. Vapaan sivistystyön kattojärjestö VOFO:n pääsihteeri Ellen Stavlund pitää strategiaa hyvänä mutta huomauttaa, että se tulisi pikimmiten laajentaa koskemaan koko aikuisväestöä.

Lisää aiheesta (norjaksi): Vofo.no