Kestävä kehitys korostui tänä vuonna toimialakohtaisten koulutusten rahoituksessa

Norjan korkeakoulutus- ja osaamisvirasto on jakanut 94 miljoonaa kruunua osaamisen kehittämiseen yhdellätoista eri toimialalla.

 
 Työlliset, lomautetut ja työttömät saavat koulutusta vihreästä siirtymästä. Työlliset, lomautetut ja työttömät saavat koulutusta vihreästä siirtymästä.

Norjan toimialakohtaiset ohjelmat ovat syntyneet kolmikantayhteistyönä: valtio ja työelämäosapuolet kartoittavat yhdessä alakohtaisia osaamistarpeita ja myöntävät koulutuksen tarjoajille rahoitusta niiden ratkaisemiseen.

Työelämässä tarvitaan lyhyitä ja joustavia täydennyskoulutuksia. Muun muassa jäte- ja kierrätysalan, teollisuus- ja rakennusalan sekä matkailualan työntekijät voivat nyt päivittää osaamistaan työn ohessa. Samalla työelämä saa tarpeellista uutta tietotaitoa.

Kaikilla toimialoilla kestävä kehitys on osaamistarpeiden keskiössä. Yksi rahoitusta saaneista koulutuksen tarjoajista on Norjan ympäristö- ja biotieteiden yliopisto NMBU, joka suunnittelee jätelogistiikan moduulin jäte- ja kierrätysalan tarpeisiin.

Tutkimus- ja korkeakoulutusministeri Ola Borten Moe toteaa: ”Kolmikantayhteistyö on ratkaiseva edellytys sille, että toimijat pystyvät kehittämään räätälöityjä täsmäkoulutuksia, joita voidaan hyödyntää joustavasti. Mielestämme tämän vuoden alavalintamme olivat onnistuimme hyvin tänä vuonna tuettavien alojen valinnassa, ja saamamme hakemukset olivat hyviä.”

Linkissä lisätietoa aiheesta ja koulutuksen tarjoajille myönnetyt rahamäärät