Kestävyys vapaan sivistystyön painopistealueena

Tanskan vapaan sivistystyön kattojärjestö Dansk folkeoplysnings samråd on viime vuosina painottanut vahvasti kestävää kehitystä laajassa merkityksessä. Siihen sisältyvät ilmastoasiat, vihreä muutos, luonnon monimuotoisuus sekä kestävä yhteiskunta, joka antaa turvaa ihmiselle yksilönä ja kansalaisena.

 
Kuva: Karolina Grabowska Kuva: Karolina Grabowska

Tanskan kansanopistoista jopa 90 % tarjoaa nykyisin opintoja, joiden keskipisteessä on kestävä kehitys. Kurssien aihealueita ovat esimerkiksi maanviljely, vihreä aktivismi ja permakulttuuri sekä käsityöaineet. Lisäksi kestävyys on kansanopistoissa omaksuttu osaksi pedagogiikkaa. Se antaa opiskelijoille uusia kokemuksia ja oivalluksia, jotka rohkaisevat heitä pohtimaan asioita ja parantavat luottamusta omiin kykyihin.

Lisää aiheesta (tanskaksi)