Kevätbudjetti

 

Budjettiesitys tarttuu syrjäytymiseen

Vähenevän työttömyyden ja lisääntyvän työllisyyden ansiosta Ruotsin taloudellinen tilanne on tällä hetkellä hyvä. Äskettäin valtiopäiville jätetyssä kevään budjettiesityksessä ehdotetaan toimia, joiden avulla voidaan katkaista syrjäytymiskierre ja antaa työmarkkinoilta kauimmas etääntyneille mahdollisuus palata työhön. Ehdotetuista toimenpiteistä kertoi työmarkkinaministeri Sven Otto Littorin.   

Ruotsi ottaa käyttöön oppisopimuskoulutuksen

Oppisopimuskoulutusta aletaan tarjota vaihtoehtona lukiokoulun ammatillisilla linjoilla. Oppisopimuskoulutuksessa vähintään puolet opiskeluajasta on työssä oppimista. Kouluministeri Jan Björklundin mukaan myös opiskelijan palkkaaminen sallitaan.

Ammattikorkeakouluja Ruotsiin

Opetusministeri Lars Leijonborgin ja kouluministeri Jan Björklundin mielestä Ruotsissa on nostettava ammattikoulutuksen arvostusta, sillä kaikki nuoret eivät halua akateemiselle alalle. Hallitus ilmoitti hiljan teettävänsä uuden selvityksen ammattikorkeakouluista. Ammattikorkeakoululaitokseen kuuluisivat kaikki lukiokoulun jälkeiset koulutukset, joita ei ole jo sijoitettu yliopiston tai korkeakoulun alaisuuteen.

www.regeringen.se/sb/d/1454
www.regeringen.se/sb/d/8911