Kieli, osallisuus ja työmarkkinat

23. elokuuta 2017 Torshavnissa järjestettiin seminaari, jonka aiheena oli kieli, osallisuus ja työmarkkinat.

 

Seminaarin tavoitteena oli koota yhteen maahanmuuttajia, viranomaisia, tutkijoita, opettajia, työmarkkinaosapuolten edustajia ja muita keskustelemaan siitä, miten osallisuutta luodaan onnistuneesti yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla. Tilaisuuden painopiste oli maahanmuuttajien omissa kokemuksissa ja heidän kohtaamissaan haasteissa fäärin kielen oppimisen ja työelämään sijoittumisen suhteen. Tilaisuudessa korostettiin aikuiskoulutuksen merkitystä kielitaidon hankkimisessa, yhteiskunnallisessa osallisuudesssa ja työllistymisessä. Seminaariin osallistui 75 yllä mainittujen viiteryhmien edustajia, ja keskustelu oli antoisaa. Seminaari oli erittäin onnistunut.