Kiinnostus aikuiskoulutustukea kohtaan nousussa

 

Aikuiskoulutustukea voidaan myöntää puoleksitoista vuodeksi, jos hakija on ollut työelämässä yhteensä vähintään kahdeksan vuotta. Tukea käytetään usein uuteen ammattiin kouluttautumiseen, mutta monet myös suorittavat loppuun kesken jääneet opinnot. Suurin osa aikuiskoulutuksen saajista opiskelee ammattikorkeakoulussa, vajaa kolmasosa yliopistossa ja neljäsosa ammattioppilaitoksessa. Naisten osuus tuen saajista on 83 %.
Aikuiskoulutustukea myöntää Koulutusrahasto, jota hallinnoivat työmarkkinakeskusjärjestöt.

Lisää aiheesta: www.koulutusrahasto.fi