Kiinnostus korkeakoulutusta kohtaan kasvussa Färsaarilla

Färsaarilla opiskelu ja Färsaarten yliopisto hakukohteena eivät koskaan ole olleet yhtä suosittuja kuin nyt.

 

Hakuajan päättyessä 1. heinäkuuta hakijoita oli 563 kappaletta. Hakijamäärä kasvoi siis huomattavasti vuoteen 2015 verrattuna, jolloin hakijoita oli 379. Färsaarten yliopiston hakijamäärä on vuosien mittaan vähitellen noussut opintotarjonnan laajentumisen myötä. Yliopistossa kehitetään ja käynnistetään määrätietoisesti uusia koulutusohjelmia. Vuonna 2016 alkaviin koulutusohjelmiin kuuluvat muun muassa kauppatieteiden kandidaatin tutkinto, matematiikan sivuaine ja kansanterveystieteen maisterin tutkinto.

Lisätietoa koulutuksista ja oppilasvalinnoista (fäärin kielellä)