Kirjasto yhteiskehittämisen paikkana

"Kirjasto yhteiskehittäjänä" (Biblioteket som samskaper) on kunnianhimoinen hanke, jossa on luotu uusia ratkaisuja ja arvoa norjalaisille ja tanskalaisille kirjastoille ja paikallisyhteisöille.

 

Hankkeen jatkoksi on laadittu julkaisu, jossa kuvaillaan hanketta ja sen oppimismuotoilua. Lisäksi kirjastolaiset kertovat käytännön kokemuksistaan yhteiskehittämisestä. Hankkeeseen osallistuneet maakuntakirjastojen konsultit ovat myös tehneet niin sanotun ”yhteiskehittämisen aloituspaketin”, joka sisältää osallistamiseen tarkoitettuja menetelmiä ja työkaluja. Paketti on saatavilla kurssin muodossa verkkosivuilta. Vuoden 2021 alkupuolella aloituspaketista järjestetään kolme webinaaria, joissa ovat mukana muun muassa Jens Ulrich ja Malene Bødker Leerberg.

Julkaisuun ja aloituspakettiin pääset täältä.
Aloituspaketin käyttäminen edellyttää käyttäjäksi rekisteröitymistä. Rekisteröityä voivat kuitenkin kaikki aiheesta kiinnostuneet.

Hankejohtaja: Øystein Stabell, Norja.

Yhteystiedot: Malene Bødker Leerberg, Tanska, mble@via.dk