Kjære leser

 

Kjære leser

Dette nummer av DialogWeb handler om veiledning. I følge Politikkens Nudansk ordbok er veiledning det at orientere noen om hva er mest hensiktsmessige at gjøre i en bestemt situasjon. I arbeidslivet er det behov for både karrier- og studieveiledning. Enkeltperson som ønsker å få vurdert sin realkompetanse gjør det som regel for at komme videre i sin karriere, skape sig nye muligheter på arbeidsmarketet eller komme i utdanning. Og det skjer ikke uten veiledning.
I DialogWeb nummer to kan vi lese artikler om veileding i de nordiske lande. I Norge er de som arbeider på bibliotekene opptatt av læring i det fremtidige kunnskapssamfunnet og der viser folkebiblioteken vei. I Danmark mener man at den største utfordringen er at få veiledning ut på arbeidsplassene, det kan for eksempel gjøres via telefon eller ved bruk av IT. I Finland erkjenner man at livslang veiledning støtter livslang læring. I dagens kompliserte verden, hvor tilbudene er så mange, veiene ligger i alle retninger er det uhyre viktig at kunne rådføres seg med en som kan og vet hvor hen de fører. En veileder som kan hjelpe en ved å klargjøre mål og ønsker. En veileder som kan måle ens erfaringer, egenskaper og intresser mot disse målene. En veileder som kan gi råd om hvordan man kan oppnå disse målene.

Sigrún Magnúsdóttir

“Would you tell me, please, which way I ought to go from here?” asked Alice
“That depends a good deal on where you want to get to,” said the cat
“I don’t much care where,” said Alice
“Then it doesn’t matter which way you go,” said the cat
(Lewis Carrol, Alice’s Adventures in Wonderland, chapter VI)