Kjære leser!

 

I dette nummer av DialogWeb har vi rettet blikket mot konkurranse, på det globale marked og i den lokale regionen. Vi setter de glokale brillene på. Det er nemlig en klar forbindelse mellom det globale og det lokale. De viktigste forutsetningene for veksten i den globale økonomi bygger allikevel på de muligheter som skapes lokalt, regionalt og nasjonalt.

Vi kan bl.a. lese om att Norges regjering arbeider med en innovasjonspolitikk, på Åland arbeider turismen med å utvikle pakkeløsninger som inneholder lokale aktiviteter og matopplevelser og i Sverige vil folkeopplysningen framheve sitt grunnlag på internasjonal og kulturell forståelse, ett område som kan bidra til å forsterke konkurransekraften. Innen for NVL’s regi har en nordisk arbeidegruppe, Tenketank om framtidens kompetanser (NTT), arbeidet med spørsmål og utfordringer i forhold til fremtidens kompetansebehov. I sin rapport bekrefter de at dette er en utfordring til alle, for borgerne å ta ansvar for å bestandig utvikle sine kompetanser men det er også en oppfordring til regjeringene og arbeidslivet om å skape de forutsetninger som gjør det mulig.

God lesning!