Kjære leser

 

Dette er både en utfordring og en oppfordring statsledere gjerne tar frem, enten det nå gjelder nyttårstaler eller statsbudsjetter. Forskning innen vårt felt; voksnes læring, er viktig i forhold til hvilke pedagogiske verktøy som brukes i undervisningen. Det er også svært viktig i forhold til hvilke tilbud som finnes og utvikles.

Alt fra en liten bedrift, til en stor stat vil kunne befeste sin posisjon og vinne terreng, om de kjenner sine styrker og svakheter. Forskning innen voksnes læring er derfor av avgjørende betydning for å forstå og anerkjenne det som voksne aktive medborgere bidrar med, i vårt konkurranseutsatte kompetansesamfunn. Dette gjelder både den formelle og den ikke formelle kunnskapen disse besitter.

Første skritt på veien til et mål, må nødvendigvis starte fra utgangspunkt. Forskningen kan og skal bidra til å finne dette utgangspunktet. Den kan også bidra til å avdekke ”best practises” slik at vi kan benytte en effektiv vei til målet.

I denne utgave av Dialogweb søker vi derfor å belyse noe av det som skjer på forskningsfronten innen voksnes læring i vårt område.

God lesning!