Kjære leser

 

Tilgangen til og bruken av internet utvikler seg til å bli verdens største læringarena. Men innovasjon er veldig mye mer enn bare teknologiske nyvinninger. Nye metoder og strukturer, utvikling av pedagogikk, samt kreativ relasjonsbygging representerer også innovasjon. Dette søker vi belyse i denne utgaven av Dialogweb.
Vi bringer et intervu av Bill Parson, opprinnelig engelsk, men fremstår i dag som en av vokseopplæringens mest fargerike personer i Finland. Videre kan du lese at læring i seg selv er innovasjon i Estonia (publ. uge 12). Tradisjonelle funksjoner blir virtuelle på Åland og nettbaserte læringsfellesskap brer om seg i Sverige. I Danmark bidrar kunstnere til å fremme utvikling og innovasjon på arbeidsplassen. På Island satser man på Læringssenterne og i Norge bruker man innovative tiltak for å få kjønnsbalanse på det høyeste akademiske plan.

God lesing!