Kjære leser

 

Der tegnes ett portrett av norske Torhild Slåtto, hun er både leder på feltet og fjernstudent. Ifølge Torhild så er utdanning og opplæring mer enn noe annet en nøkkel til sunn samfunnsutvikling. Hun mener det faktisk også er en nøkkel til profesjonalitet og kvalitet. Videre har vi i dette nummeret tatt utgangspunkt i NVL’s nordiske rapport om kvalitet i voksnes læring. Den blir presentert på en nordisk konferanse Nynashamn utenfor Stockholm 14. og 15. mai. I nummeret har vi intervjuet flere av nøkkelpersonene bak rapportens eksempler på kvalitetsarbeidet i de nordiske landene. De kaster lys på at kvalitet prioriteres høyt. Fra Danmark hører vi om en evaluering CVU Storkøbenhavn gjorde, fra Norge om partnerskap for karriereveiledning og på Åland tar et kvalitetsprosjekt kapteiner i havn. I Estland har man satt standarder for lærere i voksenopplæringen og i Finland arbeider man med å øke kvaliteten på digitale læremidler. I Island utvikles kvalitetindikatorer for læringssentrene og fra Finland og Sverige har vi artikler om kvaliteten i folkeopplæringen.
Håper denne DialogWeb ger mersmak! Så kan du glede deg til et variert utvalg artikler om kvalitetsarbeide og sammenfatningen av den nevnte nordiske rapport i Dialog, trykt versjon til mai.