Kjære leser

 

Nordisk Ministerråd vil hjelpe islendinger. Fredag den 6. mars sendte de nordiske samarbeidsministrene ut en melding om at de vil satse fjorten millioner DKK over en to års periode. Målet er å støtte islendinger, gi stipendier til studenter og forskere slik de kan studere og forske i de andre nordiske landene. For mange beboere i Norden tas det første skritt ut i verden til et av nabolandene. Når krisen har rammet, bankene er gått konkurs, ordrebøkene står gapende tomme, og tusenvis av arbeidsplasser legges ned, så er det en trøst at det stadig er behov for flere arbeidende hender og hoder i nabolandet. Men hvordan er situasjonen ellers i Norden. Det er ikke bare i Island at det står ille til. I siste nummer av Analys Norden beskrev den finske og den svenske journalisten i sine artikler, hvordan arbeidsledigheten i Finland og Sverige har økt jevnt siden siste kvartal av 2008. I denne utgaven av DialogWeb konsentrerer vi oss om er fri flyt av arbeidskraft. Kan det hjelpe?

Den danske artikkel i dette nummer handler om en rekke forskjellige kulturelle og politiske koder som tar tid å avlese. For eksampel oppfattes tid som mål for kvantitet i ett land men for kvalitet i ett annet. I artikkelen fra Åland leser vi om at det krever nettopp en del tid for både rumensk jurist, filippinsk sykepleier og latvisk lærer, å få arbeid innen yrkene de utdannet seg til i fedrelandet. Det svenske bidraget handler om personer som har arbeidet og/eller fortsatt arbeider utenlands. Der henter de erfaring, som spiller en viktig rolle i den personlige og faglige utviklingen deres. Fra redaksjonens baltiske representant er det en fortelling om hvor forskjellige grunnene kan være for at man drar til utlandet for å arbeide. Og resultatene.

Ja, muligheten er der. I den norske artikkelen kan vi lese at det er ikke bare i teori at det finnes et felles nordisk arbeidsmarket. Enda at det drives forskjellige tiltak av Nordisk Ministerråd for å fremme mobiliteten, og gjøre det enklere for borgerne å arbeide i et annet land. Nord Jobb, som formidler sommerjobb for unge mellom 18 og 28 år. Og Hallo Norden, Nordisk Ministerråds informasjonstjeneste for privatpersoner og selskaper.

Men alt er ikke lutter glede. Det er fremdeles mange hindringer. Noen av dem kan vi lese om i månedens portrett, om den finske Mirjam Lukola. Det gjelder ikke bare kulturelle eller politiske forskjeller. Det er ulikheter i regelverket, på sosiale rettigheter og støtteordninger mellom landene. Derfor har Ministerrådet også opprettet en database over de hindringene man kan møte. En forutsetning for videre utvikling av det nordiske felles arbeidsmarkedet er å rive grensehindrene, og fokusere på mulighetene og gevinstene.

God lesning!