Kjære leser,

 

Det nylig nedsatte folkeopplysningsutvalget i Danmark skal synliggjøre og styrke folkeopplysningens betydning for demokrati og medborgerskap i undervisningen og foreningslivet. Styreleder i Dansk Folkeopplysnings Samråd, Per Paludan Hansen, sier i intervjuet at de siste årene langt ifra har vært de letteste for folkeopplysningen i Danmark, men at det nå er lys i tunnellen. I Norge har en kommet ett skritt lenger i prosessen, og den norske utredningen følges nå opp med et utkast til ny lov for den ikke-formelle læringen. En ny lov blir positivt mottatt, men det knyttes spenning til hva som blir resultatet av endringene.

I Sverige trekker Folkbildningsförbundet paralleller til Obamas town hall meetings, og setter dialogen mellom mennesker i sentrum for utviklingen. Både dialogen mellom staten og sivilsamfunnet, og dialogen mellom mennesker for å skape integrasjon gir nye muligheter og oppgaver for studieforbundene, hevder generalsekretær Maicen Ekman.

På Island har man etter en konferanse nylig kommet fram til et banebrytende forlik mellom formelle og ikke-formelle læringstilbydere for å øke kompetansenivået innefor turistnæringen, der det i dag er en svært høy andel ufaglærte. Dette er gode nyheter både for tilbydere innenfor ikke-formell læring, og for turistnæringen på Island.

Dette nummeret av DialogWeb kan også presentere litt av det ikke-formelle læringstilbudet som finnes på Åland og Færøyene. På Færøyene sover visst folkeopplysningsforbundene en tornerosesøvn, mens på Åland er den største og mest spennende aktiviteten i denne sektoren knyttet til Nordens Institut på Åland, som er presentert i artikkelen.

Fra Finland presenteres sågar en studie som dokumenterer positive effekter av studier innenfor ”den frie bildningen” i enskilda. Der vises det til positive effekter på både individ- og samfunnsnivå.

Vilkårene for den ikke-formelle læringen i Norden ser ut til å være på bedringens vei, samtidig som dokumentasjonen av de positive effektene gjøres synlig. Altså ser det ut til å være god grunn til å gå våren lyst i møte.

God lesning!
Beste hilsen Hilde