Kjære leser

 

Vi ser for eksempel stor forskjell på kvinners status og situasjon i Norden og i Baltikum. Artikkelen fra Estland utfordrer oss kraftig rundt likelønn og likestilling i samfunnet. I Estland er det fortsatt naturlig at ”mannen forsørger familien”, og dette er jo et paradoks når en stor del av familiene består av enslige mødre med barn. Vi vet at situasjonen i Norden er annerledes. Vi vet at kvinneandelen i parlamentene ligger på omkring 40 prosent og at de nordiske landene er verdensledende hva gjelder kvinners stilling i toppolitikken. Samtidig kan vi lese at kvinner bare tjener 83 % av hva menn gjør i likestillingens høyborg Sverige. Det er i tillegg fortsatt få kvinner i de høyeste posisjonene i børsnoterte selskaper og i næringslivets organisasjoner i Norden. Hvorfor går det saktere i næringslivet enn i politikken? Noen av disse spørsmålene settes på agendaen av det islandske formannskapet i Nordisk Ministerråd på en konferanse i november, kanskje vi får noen flere svar da?

Tross disse forskjellene ser vi at nordiske kvinner har fått til mye – og har en unik posisjon på mange måter. For når vi leser Sigrúns artikkel om kjønnskampen og likestillingen i Island, ser vi hvilke muligheter og rettigheter de sterke islandske kvinnene har kjempet til seg. Og i den norske artikkelen leser vi om den godt innlærte oppfatningen av at nordiske kvinner kan hvis de vil!

Men fortsatt har de nordiske kvinnene altså stesøstre. Både i sine naboland, som Baltikum, og innen sine egne lands grenser. Det er ingen tvil om at mange kvinner med minoritetsbakgrunn føler seg isolert fra det nordiske kvinnefellesskapet. Hvordan kan en lære seg å være kvinne i Norden? Dette spørsmålet settes på agendaen både i den norske og den danske artikkelen. Og her har de nordiske kvinnene en forpliktelse til å adoptere og inkludere sine medsøstre, slik at de ikke lenger opplever seg som stebarn! Bydelsmødrene i Karens danske artikkel er et glimrende eksempel.

Jeg håper du kan finne inspirasjon og glede i høstmørket av å lese om kvinneutdanning på Færøyene, kvinnekamp i Island, kvinnelønn i Estland – og i Sverige, bydelsmødre i Danmark, dobbeltmammaer i Norge og om en hardt arbeidende sterk kvinnelig NVL-koordinator i Finland.

Jeg ønsker alle sterke kvinner – og alle andre – en riktig god høst!

Beste hilsen Hilde