Kjære leser,

 

Motivasjon er temaet for dette nummeret av Dialog og det var også tema for en konferanse som NVL holdt i samarbeid med Nordisk Ministerråd 3.-4. juni 2010 i København. Motivasjon danner viktig grunnlag for de fleste av våre handlinger. Hva motiverer voksne mennesker til livslang læring? De fleste som mangler motivasjonen har hatt traumatisk opplevelse av skole og utdanning. Det siste de ønsker seg er å vende tilbake til skolebenken. Men akkurat som det er sikkert at høsten forvandles til vinter og den i sin tur blir til vår så finnes det en rekke elementer, tiltak og, sist men ikke minst, støtte og veiledning der ute til de som søker gnisten til å delta aktivt i livslang læring. De beskrives i dette nummeret.

I Danmark har regjeringen langet ut med nedskjæringskniven, Hanne Pontoppidan er formann for det danske Utdannelsesforbundet. I intervjuet med henne kan du lese om hvor viktig hun anser det for å være, at det brede perspektivet i voksen- og etterutdannelsen bevares selv om økonomien er trang. I det færøyske bidraget kan vi lese om at det etterlyses et overordnet samarbeid med det offentlige som drivkraft og med arbeidsmarkedets parter som villige partnere. Men initiativet bør komme fra det offentlige, mener Vigdis Johannesen. Den gode viljen og ønske om løsning er ikke nok hvis handlingen mangler. Det er en utfordring å nå ut til nye grupper slår Andres Pung fast i innslaget fra Estland. Der har midler fra EUs Sosiale Fond finansiert en rekke tiltak som beskrives i artikkelen.

Det blir sjelden understreket tidelig nok hvor viktig lærernes rolle i motivasjon til læring er. I Åbo går den 44 år gamle Gerd Jäntti på aftengymnasium for å ta studenten. I den finske artikkelen kan du lese hennes kommentarer om lærernes rolle, hvor flinke de er til å møte elevenes behov, og hvor oppmuntrende og inspirerende de er fordi de tror på sine elever og seg selv. I artikkelen fra Sverige beskrives ”Lärarlyftet” et tiltak som den svenske regjeringen har satt i gang for å øke kvaliteten i skolearbeidet. Det setter mange lærere i Sverige stor pris på, fordi de opplever lærerrollen ofte som utakknemmelig og krevende.

På Island har man i noen år tilbudt voksne med arbeidserfaring muligheten for å få sin realkompetanse vurdert. Magnús Þór er en av dem som har takket ja til den muligheten og for ham ga det bedre selvtillit, og mot til å vende tilbake til skolen. I artikkelen skildres også resultater av en undersøkelse Auður Sigurðardóttir laget for sin masteravhandling ved Islands Universitet.

Det norske innslaget handler om å inkludere det naturvitenskapelige perspektivet i diskusjonen om motivasjon. Det handler ikke bare om miljø, men også om biologi! Det framkommer i intervju med Hanne Finstad, Dr. philos, leder av Forskerfabrikken. Fra Norge kommer også Morten Flåte Paulsen og Kathrine Fournaros som i to intervjuer forteller om hvordan studenter kan være en hjelp og motivasjonsfaktor for andre studenter. Erik Hemming får de siste ordene, de er hentet fra et intervju i artikkelen fra Åland. Erik ble bedt om å forklare sine ideer og filosofi for å lære bort fremmed språk. For ham gjelder det å være hjemme eller gå i byen, peke, snakke, spørre og forklare. – Det er bare å begynne å snakke, så lærer man etter hvert.

Så gjenstår de bare med å komme i gang med lesingen. God fornøyelse,
Sigrún


Lenke til Konferanserapporten: www.nordvux.net/page/954/motivationskonferens2010.htm

Motivate me www.motivateme.dk opprettet og redigert av motivasjonsprosjektet