Kjære lesere

 

Kjære lesere


”Med fokus på kjønn er målet et likestilt samfunn” het det nylig i en nordisk likestillingskonferanse på Lillestrøm, rett utenfor Oslo. Den norske likestillingsministeren Karita Bekkemellem åpnet konferansen, og pekte blant annet på at mennene nå må på banen i likestillingsdebatten. -Mannen kan og skal bidra med sine perspektiver. Han skal være med på å sette agenda og bidra til å fremme tiltak innefor de områder hvor mannen er satt tilbake. Medvirkning og mulighet for påvirkning er en forutsetning for et likestillt samfunn, sa likestillingsministeren.

Det er et behov for å forene våre krefter her i Norden for å fremme likhetsidealet.
Likhetsidealet tar ikke hensyn til kjønn, hudfarge religion eller sexuell legning.
Det nordiske samarbeidet sies å være det eldste regionale samarbeidet i sitt slag i verden. Dette må vi kunne utnytte i enda større grad i forskningssammenheng, og gjerne i et kjønns/mannsperspektiv.

Den nordiske mannen er tema for denne utgaven av DialogWeb. Hvem er han, og hvor går han. Hvorfor blir gutten og mannen akterutseilt i det kunnskapssamfunnet vi nå ser konturene av? Hva er konsekvensene av at så mange gutter og menn faller utenfor skolegangen, fra det laveste til det høyeste nivå? Hvordan skal vi få menn opp av godstolen, og i større grad til å være aktive samfunnsborgere? Er det mulig å få menn motivert til å delta på et voksenopplæringskurs?

Spørsmålene man kan stille seg i en slik sammenheng, er antagelig langt flere enn hva svarene er. Vi håper at denne utgaven kan belyse noen av disse spørsmål, og sette deg som leser bedre i stand til å selv å stille nye spørsmål. Jo flere vi er til å stille slike spørsmål, jo nærmere er vi en løsning.Ansvarig redaktör för detta nummer: Tor Erik Skaar, tor.erik.skaar(ät)vofo.no
Ansvarig redaktör för detta nummer: Tor Erik Skaar, tor.erik.skaar(ät)vofo.no