Klare råd om MOOC i høyere utdanning

Det norske MOOC-utvalget mener den digitale utviklingen i norsk høyere utdanning går for sakte. Nå har utvalget gitt kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen konkrete råd om hvordan Norge kan utnytte teknologien bedre.

 
Klare råd om MOOC i høyere utdanning Johannes Jansson/norden.org

16. juni presenterte utvalget sin NOU 2014:5 «MOOC til Norge. Nye digitale læringsformer i høyere utdanning. En av de klare anbefalingene fra utvalget er å satse offensivt på bruk av MOOC i etter- og videreutdanning og kompetanseutvikling i arbeidslivet, i samarbeid med partene i arbeidslivet. – Vi er i gang med mange prosesser for å heve kvaliteten på norsk høyere utdanning. Da må vi se hele bildet. MOOC kan bidra til bedre undervisning og kanskje også til bedre arbeidsdeling. Det gir for eksempel gode og fleksible muligheter til å tilrettelegge for livslang læring over hele landet, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Hele rapporten finner du her: Regjeringen.no