Klart det går bra!

Om hjemmeskole også for migranter som mangler skolegang.

 
WhatsApp framhålls som ett digitalt verktyg som många deltagare redan använder dagligen och som dessutom är lätt att använda för läraren, både för individuell kommunikation och för samtal och delning med hela gruppen. WhatsApp framhålls som ett digitalt verktyg som många deltagare redan använder dagligen och som dessutom är lätt att använda för läraren, både för individuell kommunikation och för samtal och delning med hela gruppen.

Det nordiske alfarådet har samlet eksempler på fjernundervisning i koronatiden fra Norge, Sverige og Danmark. Her beskrives det hvordan lærerne tar utgangspunkt i deltakernes kjente bruk av mobiltelfonen som kommunikasjonsverktøy, og hvordan oppfinnsomhet og utprøving gir god språklæring og nye perspektiver på opplæringen.

Læs artiklen "Det går! Nordiske erfaringer med fjernundervisning i den grundlæggende litteracitet" her.

Læs artikel "Vi skal have alle med", som handler om erfaringer med online dansk undervisning på Sprogcenter Midt i Danmark. 

Læs artiklen "Hjemmeskole for alfa? Selvsagt funker det!" om oplevelser med hjemmeskole.