Klima og miljø skal ud til nye målgrupper

 

Da en lang række civile organisationer i regi af Peoples Climate Action for nylig mødtes til evaluering af sidste års mange COP 15-aktiviteter, lagde også den nye klimaminister, Lykke Friis, vejen forbi. Direkte adspurgt kunne ministeren fortælle, at regeringen ikke planlægger at afsætte særskilte midler til klimafokus i de kommende år. Sidste års regeringspulje på 20 millioner kr. var en enkeltstående bevilling i anledning af det internationale klimatopmøde.
Alligevel vil vi snart se eksempler på nye aktiviteter og tilbud, når det gælder emner som miljø, sundhed og klima.
- Området har været i markant vækst det seneste årti. Spørgsmål om brugen af naturressourcer, bæredygtig udvikling og i de senere år klodens klima optager i dag meget store og varierede dele af befolkningen. COP 15 fik blandt andet mange unge til at involvere sig. Og denne interesse forsvinder ikke, fordi topmødet i København er slut, siger Christine Sestoft, der er udviklingskonsulent i Dansk Folkeoplysnings Samråd.

Erfaringer bliver evalueret

På den korte bane vil aktivitetsniveauet dale betydeligt i forhold til 2009, blandt andet fordi der er behov for at evaluere.
- Det er tydeligt at mærke, at mange organisationer stadig er optaget af at se på de nye erfaringer, de fik med COP 15. Både nationalt og internationalt blev der etableret nye samarbejder, som mange har haft stor glæde af. Det vil man gerne udvikle videre, men mange har brug for at stoppe op og analysere, hvad der egentlig er sket de seneste par år, inden man går videre, vurderer Christine Sestoft.
Hun sporer også en skuffelse i miljøerne over, at stort set al opmærksomhed i presse og offentlighed rettede sig mod det øverste politiske niveau under selve topmødet.
- Det blev i høj grad Kinas og præsident Obamas ageren og motiver, alting kom til at dreje sig om, mens det var meget svært at trænge igennem med de mere bløde budskaber og bud på løsninger, som der vitterlig var et meget stort folkeligt engagement omkring, konstaterer hun.

Inspiration fra nyt ekspertcenter

Et nyt regionalt ekspertcenter ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole for uddannelse og pædagogik inden for bæredygtig udvikling bliver helt givet en vigtig sparringspartner i det forestående udviklingsarbejde, noterer Christine Sestoft.
- Centret vil rumme en stor ekspertise inden for såvel voksenuddannelse og folkeoplysning som inden for bæredygtighed. Det kan inspirere os meget til, hvordan vi kan udvikle både metoder og kommunikation, så vi blandt andet kan komme i dialog med nye målgrupper. Fx skal vi blive bedre til at honorere mange unges ønsker om høj grad af involvering, konkret handling og synlige resultater vurderer hun.

Links:

Peoples Climate Action
www.peoplesclimateaction.dk

Læs mere om Dansk Folkeoplysnings Samråds klimaaktiviteter
http://dfs.dk/klima/klima.aspx

Professor ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Jeppe Læssøe, står i spidsen for det nye regionale ekspertcenter for uddannelse og pædagogik inden for bæredygtig udvikling:
http://dpu.dk/site.aspx?p=5290&init=jepl&lang=da