Knap hver tredje voksne dansker tager en voksen- eller efteruddannelse

 
Danskernes deltagelse i livslang læring iflg. ministeriets udmelding steget fra 19,4% i 2000 til 29,2% i 2007, og Danmark er dermed på en anden plads kun overgået af Sverige, og klarer sig dermed godt ift. at opfylde EU’s målsætning. Den nye VEU reform som bl.a. skabte grundlag for   diplom-, masteruddannelser og videregående uddannelse, flere midler til eksisterende erhvervsrettede efter- og videreuddannelser har skabt bedre rammer for eksisterende og nye tiltag. I tallene fra EU indgå også deltagelse i folkeoplysende aktiviteter som aftenskole, højskole og folkeuniversitet.
Der er lidt forskellige vurderinger af tallene, bl.a. DFS stiller spørgsmål til sammenligning af tallene
Læs mere på UVM’s hjemmeside
og DFS’s hjemmeside.