Kohti arjen tietoyhteiskuntaa

 
Periaatepäätöksessä tietoyhteiskuntakehityksen painopisteiksi nostetaan mm. tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen opetustoimessa. Kansallista arkkitehtuuria, ratkaisuja ja ohjausta vaativia hankkeita ovat mm. koulutuspalvelun tuottajien tietopalvelu, oppimateriaalipalvelu, kansallinen osaamispääomarekisteri sekä koulutukseen hakeutujan tietopalvelu ja sähköinen haku. Muutoinkin on tarkoitus edistää tieto- ja viestintätekniikankäyttöä opetuksessa ja opiskelussa.
Aiheesta lisää: www.minedu.fi/etusivu/arkisto
/2007/2510/arjen_tietoyhteiskunta.html