Kokeiluja ja kehitystä ammattikoulutuksessa

 

Konferenssin  osanottajat esittelivät ja vaihtoivat kokemuksia ammattikoulutusalalla tehdyistä kokeiluista ja kehitystyöstä. Alustusten, workshopien ja oppilaitosvierailujen kautta osallistujat saivat kuulla innostavia kokemuksia mm. urheilusta, innovaatioista, opintojen keskeyttämisen estämishankkeista sekä ammattikoulutksen panoksesta Tanskan talouskasvun turvaamiseen.

Alustuksia, kokeilu- ja kehityshankkeiden kuvauksia, tutkimuksia ja artikkeleita tästä ja aiemmista konferensseista on luettavissa Tanskan opetusministeriön sivuilta uvm.dk.