Kokonaisvaltainen osaamispoliittinen strategia

Norja oli ensimmäinen maa, joka osallistui OECD:n Skills strategy -hankkeeseen.

 

Hankkeen puitteissa OECD on auttanut Norjaa analysoimaan seuraavia asioita:

  • Onko meillä riittävästi osaamisen kehittämistä, ja onko se oikeanlaista?
  • Hyödynnämmekö työelämässä käytettävissä olevaa osaamista riittävän hyvin?
  • Voidaanko Norjan osaamispolitiikkaa parantaa?

Löytääkseen vastaukset näihin kysymyksiin Norjan opetusministeriö käynnisti strategiahankkeen, jonka sihteeristönä toimii Vox. Sihteeristön tehtävänä on koordinoida kokonaisvaltaisen kansallisen osaamispoliittisen strategian kehittämistä. Työelämäosapuolet ja Norjan sivistysliittojen kattojärjestö Voksenopplæringsforbundet toimivat kehittämistyön strategisina kumppaneina. Työ on edennyt hyvin, ja strategian odotetaan valmistuvan tammikuussa 2017.

Lisää aiheesta (norjaksi)