Kolme oppilaitosta muuttaa, uusi koulutuskeskus perustetaan

 
Grönlannin itsehallinto on päättänyt, että Pohjois-Grönlannin Uumannaqissa sijaitseva kalastusoppilaitos ja Etelä-Grönlannin Paamiutissa toimiva merenkulkuoppilaitos siirretään Nuukiin, johon luodaan merenkulkualan koulutuskeskus. Muutosten tavoitteena on tehostaa resurssien käyttöä ja jakoa. Uudessa keskuksessa koulutuksiin käytettävistä rahoista saadaan suurin mahdollinen hyöty, sillä koko keskuksella on paremmat oppimisedellytykset takaava yhteinen opettajakunta sekä yhteiset opintoneuvonta- ja hallintopalvelut.
Uuumannaqiin puolestaan perustetaan uusi luonnonvara-alan kurssikeskus, jossa tarjotaan mahdollisuuksia alan vaihtoon, täydennyskoulutusta ja satelliittikursseja.
Nuukissa toimiva metallialan oppilaitos siirtyy Pohjois-Grönlantiin Sisimiutiin, jossa jo nyt toimii rakennus- ja maansiirtoalan oppilaitos, luonnonvara-alan oppilaitos sekä Artek-koulutusyhteistyö. Teknisen alan koulutukset siis kootaan samalle paikkakunnalle, jossa ne muodostavat osan laajempaa koulutus- ja tutkimusympäristöä. Tässäkin tapauksessa tavoitteena on hyödyntää yhteisen opettajakunnan, rahoituksen ja resurssien tuomaa synergiaetua taloudellisten säästöjen saavuttamiseksi.