Kolmesta tulee kaksi! Koulutusalalle kaksi uutta viranomaista

 

Osia Högskoleverketin tämänhetkisistä vastuualueista siirretään uudelle valvontaviranomaiselle ja vahvistetaan siten, että uudella virastolla on selkeä rooli korkeakoulujärjestelmän valvontaelimenä, jonka vastuulla on laadunvarmistus ja valvonta.
VHS, IPK ja osa Högskoleverketin toiminnasta yhdistetään uudeksi palveluvirastoksi, jonka vastuulla on selkeästi palvelu- ja koordinointiluonteinen toiminta ja tietyt edistämistehtävät.

Lisätietoa (ruotsiksi): Regeringen.se