Kommun- och servicestrukturreformen framskrider

 
Inom folkbildningen är det de kommunala medborgarinstituten som påverkats mest av reformen. Antalet kommuner har minskat från 432 kommuner (2005) till nuvarande 348. På basis av sammanslagningen av kommunerna har antalet medborgarinstitut minskat med 20. För tillfället finns det 206 medborgarinstitut, vilket är närapå 80 institut färre än på 1990-talet. I stället har man fått större lokala och regionala institut.
Inom den yrkesinriktade grundutbildningen har flera fusioner förverkligats. På basis av de genomförda fusionerna kommer utbildningsarrangörerna att uppfylla kravet om en befolkningsbas på 50 000 invånare för den yrkesinriktade grundutbildningen.
Kommun- och servicestrukturreformen inleddes 2005 och pågår till slutet av 2012. Målet med reformen är att åstadkomma en livskraftig, funktionsduglig och enhetlig kommunstruktur samt att skapa en täckande och ekonomisk servicestruktur som tryggar tjänster av god kvalitet som är tillgängliga i hela landet.
Statsrådets redogörelse om kommun- och servicestrukturreformen: PDF