Kommunal støtte til folkeoplysningen falder fortsat

 

Et nyt notat fra Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) viser, at kommunernes tilskud til folkeoplysningen er faldet med 47,7 % siden 2002.

Folkeoplysningsloven fastslår at kommunerne maksimalt må give tilskud på en tredjedel af lønudgifterne til folkeoplysning, men den fastlægger ikke nogen minimumsgrænse. På baggrund af udviklingen efterlyser DFS's formand Per Paludan Hansen en ændring af loven, således at Folketinget indfører en bundgrænse for den kommunale støtte.

Notatet fra DFS viser endvidere markante forskelle på kommunernes støtte. Roskilde yder med 143 kr. pr. indbygger den højeste støtte, mens Læsø med 13 kr. pr. indbygger yder den laveste. Generelt støtter udkantskommunerne med i gennemsnit 26 kr. pr. indbygger betydeligt mindre end landets øvrige kommuner, der gennemsnitligt støtter folkeoplysningen med 53 kr. pr. indbygger.

DFS nyhed

DFS Notat om aftenskolernes økonomiske situation