Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå – en studie av nationell statistik och kommunal praktik

 

Rapporten ger bland annat svar på vilken utbredning skolformen har i kommunerna, vilken bakgrund de elever har som befinner sig i verksamheten, elevernas genomströmning, måluppfyllelse och försörjning samt vilket utbud som erbjuds och vad eleverna studerar.
Rapporten visar också vilka utmaningar som uppträder i fallkommunerna och vilka förutsättningar som finns att möta elevernas behov.

Ladda ner rapporten från Skolverkets publikationsdatabas:
www.skolverket.se/2.3894/publicerat/publikationer