Kommunala vuxenutbildningen på grundläggande nivå

 

Utredaren ska bland annat analysera varför så många med hög tidigare utbildning studerar inom den kommunala vuxenutbildningen på grundläggande nivå, analysera och vid behov föreslå åtgärder för att förbättra studie- och yrkesvägledningen och utveckla användningen av den individuella studieplanen för studerande inom all vuxenutbildning samt  kartlägga den ekonomiska situationen för studerande på grundläggande nivå. 

Uppdraget ska redovisas senast den 2 april 2013.

Läs mer: www.regeringen.se/sb/d/14106/a/178680