Kommunerne og folkeoplysningen

 

 
31-10-2006
En kommunal rundspørge viser at en del af kommunerne vil vælge folkeoplysningsudvalgene fra efter at det ikke længere er lovpligtigt at have en repræsentation af folkeoplysningen i kommunalt regi. Det står ikke klart om kommunerne vil finde et alternativ til folkeoplysningsudvalgene eller der er tale en forringelse af nærdemokrati og foreningers indflydelse i det kommunale styre.
De folkeoplysende organisationer har opfordret kommunerne til at opretholde folkeoplysningsudvalgene og Dansk Folkeoplysnings Samråd opfordrer kommunerne til at tage brugerindflydelsen alvorligt.
Læs mere (link)