Kompetanse Norge

Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk i Norge har skiftet navn til Kompetanse Norge.

 

- Det nye navnet peker tydeligere på vårt nasjonale oppdrag: Å bidra til økt deltakelse i arbeids- og samfunnsliv, sier direktør Gina Lund. Den 3. februar legger regjeringen fram en ny nasjonal kompetansepolitisk strategi. Den er utarbeidet i samarbeid med partene i arbeidslivet, frivilligheten ved VOFO og representanter for den samiske befolkningen. Kompetanse Norge er sekretariat for strategiarbeidet. Begge deler kan du lese mer om her