Kompetanse sett fra arbeidslivet

 

Dagene 18 - 20. mars 2015 avholdt et nytt NVL-nettverk, om kompetanse sett fra arbeidslivet, sitt første møte i Køge i Danmark.

Nettverket består av representanter fra arbeidsgiver- og lønnsmottakerorganisasjonene i de nordiske landene. Målet er å identifisere de viktigste hindringene for kompetanseutvikling og søke løsninger. Deltakerne uttrykte tilfredshet over NVL s initiativ med å skape en nordisk møteplass for dialog mellom partene. Blant alle nasjonene gjøres det en rekke innsatser på dette feltet og partenes samarbeide er godt. Det er mange likheter mellom landene, men deltakerne uttalte at de også hadde fått med seg nye ideer til løsninger som de kunne bruke på hjemmebane. På møtet kom deltakerne overens om prosjektets mål og metoder.


Till nätverkets sidor