Kompetanse sett fra arbeidslivet – i et nordisk perspektiv

NVL-nettet Kompetanse sett fra arbeidslivet presenterer ny rapport med resultater og anbefalinger fra sitt nordiske og tverrsektorielle arbeid i Reykjavik 8. juni.

 

Arbeidslivet endrer seg i et omfang og en hastighet som utfordrer den tradisjonelle nordiske modellen. Dette krever nytenkning om systemer og strategier for kontinuerlig læring. Arbeidslivet er den viktigste læringsarenaen for voksne derfor var nettet sammensatt av representanter fra partene i arbeidslivet. Et eksempel på rekommandasjon er utviklingen av et felles og helhetlig system for beskrivning og validering av kvalifikasjoner og kompetanser, som har legitimitet både i arbeidslivet og i utdanningssystemet