Kompetanse sett fra arbeidslivet – i et nordisk perspektiv - Oslo

29.3.2017 Oslo

 

NVL-prosjektet Kompetanse sett fra arbeidslivet er klare til å presentere resultater og anbefalinger fra sitt nordiske og tverrsektorielle arbeid.

NVL-prosjektet Kompetanse sett fra arbeidslivet er klare til å presentere resultater og anbefalinger fra sitt nordiske og tverrsektorielle arbeid. Det skal foregå i en serie med seminarer i de nordiske landene, og det første skjer i Oslo den 29. mars.
Sted: Håndverkeren, Rosenkransgate 7, Oslo

Arbeidslivet endrer seg i et omfang og en hastighet som utfordrer den tradisjonelle nordiske modellen. Dette krever nytenkning om systemer og strategier for kontinuerlig læring. Partene i arbeidslivet har vært godt representert i prosjektgruppen og på invitasjonslisten til seminaret som arrangeres i et samarbeid mellom arbeidstakerorganisasjonen LO, arbeidsgiverorganisasjonen Virke, NVL og Voksenopplæringsforbundet.

Arbeidslivet er den viktigste læringsarenaen for voksne, men hva er viktig for oss i det lærende arbeidslivet?

Hva slags strukturer, systemer, samarbeid og rammevilkår kreves for å kunne

  • utvikle den kompetansen som skal sikre sysselsetting, rettferdig fordeling, produktivitet, konkurransekraft og innovasjon i privat og offentlig sektor?
  • muliggjøre utvikling og karriere for individet?
  • skape velferd i samfunnet gjennom velfungerende kompetanseforsyning til arbeidsmarkedet?

Hvilke utfordringer mener vi må løses for at vi skal lykkes i å få strukturer, systemer, samarbeid og rammevilkår til å fungere tilfredsstillende?

Disse spørsmålene skal drøftes på seminarene som skal arrangeres utover våren. Oppsummering av diskusjonene i respektive land vil danne grunnlag for å prioritere hvilke løsninger som burde utvikles på nordisk nivå, og hvilke som best løses nasjonalt.

Fra Oslo går stafetten videre til Torshavn på Færøyene der seminaret foregår den 20. april, mens Odense i Danmark står for tur den 9. mai. Tidspunkter for de øvrige seminarene blir publisert i kalenderen på nvl.org når de er fastsatt.

​​​​

Vil du vite mer, kan du kontakte den islandske NVL-koordinatoren Sigrún Kristín Magnúsdóttir som er koordinator for prosjektet:  sigrunkri@frae.is