Kompetanseheving for å redusere ufrivillig deltid

 

Prosjektet forvaltes av Nav (Arbeids og velferdsdirektoratet i Norge) og Vox (Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk). Vox forvalter prosjektmidler som skal heve arbeidstakeres kompetanse. Nav forvalter midler som skal endre virksomhetens organisering av arbeidet og forhold på arbeidsplassen. Midler som ikke er fordelt, blir trolig utlyst første halvår 2012. Over 160 foretak og institusjoner søkte om prosjektmidler fra Nav og Vox innen søknadsfristen 15. august 2011.

Les mer på Vox.no