Kompetansemål for voksne

 
Vox har utviklet kompetansemål for digital kompetanse, hverdagsmatematikk, lesing og skriving og muntlig kommunikasjon.
På en enkel måte kan man nå kartlegge på hvilket nivå voksne har behov for opplæring.
 -Det gjør det enklere å tilpasse undervisningen til deres livs- og arbeidssituasjon. Dermed blir det lettere å motivere voksne til å delta, sier direktør i Vox, Jan Ellertsen. Du kan lese mer her:
www.vox.no/templates/CommonPage.aspx?id=3073