Kompetansepåfyll for 16 millioner til industri- og byggenæringen

Den norske Regjering støtter utvikling og utprøving av fagskoleutdanning innen digitalisering og automatisering for å møte kompetansebehov.

 

– Den teknologiske utviklingen fører til at mange arbeidsoppgaver faller bort, og nye oppgaver, som krever en annen type kompetanse, oppstår. Bedriftene har hovedansvaret for kompetanseutvikling internt, men staten bør sørge for at det finnes tilbud som er relevante og som svarer på det næringene selv har behov. Bransjeprogrammet gjør nettopp det, sier statsminister Erna Solberg i en pressemelding datert 7. mai 2019.

Norsk Industri, NHO, BNL, LO og Fellesforbundet står bak utviklingen av innholdet i bransjeprogrammet. De har invitert seks næringsmiljøer til å kartlegge behovene. Disse skal utvikle og prøve ut fleksible fagskolemoduler som kan bidra til at flere ansatte får kompetansepåfyll og kan stå lenger i jobb.  De seks næringsmiljøene samarbeider med lokale og regionale fagskoler. De skal nå utvikle hele 29 praksisnære fagskolemoduler, 17 rettet mot industrien og 12 for byggenæringen. 

For konkurransekraften til både virksomhetene og arbeidstakerne er det viktig med korte, relevante tilbud som muliggjør rask oppdatering av kompetanse ved siden av tilnærmet full jobb. På den måten blir det enklere å planlegge og gjennomføre kompetansetiltak. 

Bakgrunn

Bransjeprogrammet inngår i den norske regjerings kompetansereform «Lære hele livet», der målet er at ingen skal «gå ut på dato» og at flere skal stå lenger i jobb. Til dette bevilges totalt 130 millioner kroner i 2019. 

Mer informasjon her

Pressemelding her