Kompetansepakke - 190 millioner for permitterte og arbeidsledige

Den norske regjeringen lanserte 3. april en kompetansepakke der formålet er at permitterte og arbeidsledige pga. koronatiltak kan få påfyll og utdanning.

 
Foto: Daria Shevtsova Foto: Daria Shevtsova

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim understreker i en pressemelding at tiden framover må brukes til å ruste folk bedre for arbeidslivet etter at koronakrisen er over. Det er derfor bevilget 190 millioner for å legge til rette for opplæring mens man er permittert eller arbeidsledig. Regjeringen, Stortinget og partene i arbeidslivet, samarbeider om løsninger for å motvirke konsekvensene av den økonomiske krisen som er oppstått i kjølvannet av koronasituasjonen.

Hovedsatsningene er:

  • 100 millioner kroner til seks nye bransjeprogrammer og oppskalering av ett av de som allerede er i gang.
  • 50 millioner til nettbasert opplæring der opplærings- og utdanningstilbydere kan søke om midler til å utvikle fleksible tilbud rettet mot de som er rammet av krisen.
  • 20 millioner for å oppskalere og drifte fleksible videreutdanningstilbud til universiteter, høgskoler og fagskoler som allerede har fått støtte til utvikling av nye tilbud i regi av Kompetanseprogrammet.
  • 20 millioner til fagopplæring i det eksisterende programmet Kompetansepluss arbeid.

Dramatisk økning i arbeidsledighet

Ferske tall viser at det nå er over 400 000 arbeidssøkende registrert hos NAV. Hele næringslivet er rammet. Noen bransjer er mer utsatt enn andre. Det gjelder blant annet frisørnæringen, reiseliv og varehandel. Risikoen for permittering eller oppsigelse er størst for arbeidstakere med lav inntekt og lite utdanning. Det arbeides nå også med å endre regelverk slik at det skal gå an å delta i opplæringstilbud samtidig som man mottar dagpenger.

Nye bransjeprogrammer:

  • Reiselivsnæringen
  • Varehandelen
  • Frisørbransjen
  • Mat- og drikkevareindustrien
  • Anleggsbransjen
  • Elektro/automasjons- og fornybar/kraftnæringen

Les mer: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/flere-utdanningstilbud-til-permitterte-og-arbeidsledige/id2696625/