Kompetansepluss-bevilgninger dobles som følge av korona

Over 800 voksne får hjelp på sin vei mot fagbrev. Mange deltakere har lang arbeidserfaring, men bedre grunnleggende ferdigheter. For første gang er disse kursene åpne for permitterte og arbeidsledige. 36 millioner kroner er bevilget til over 70 kurs.

 
Foto: Ekrulila Foto: Ekrulila

Kursene skulle starte til høsten, og flere har pga. korona startet slik at de som er permittert nå skal kunne ta opplæring allerede nå.

Blant 876 påmeldte er 174 uten jobb. Mange har i år blitt rammet økonomisk av koronakrisen. Dette er årsaken til at Regjeringen har doblet bevilgningene fra 15 til 36 millioner kroner i 2020.

Et fagbrev i hånden

Ordningen åpner for at arbeidstakere, ledige og permitterte får fagopplæring samtidig som de får styrket sine grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning og IKT. Ifølge forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim vil "et fagbrev i hånden" bidra til at mennesker med ingen eller lite formell utdanning er bedre rustet til å takle omstillinger og et arbeidsliv i stadig endring.

Fakta om Kompetansepluss-ordningen

  • En tilskuddsordning for å styrke voksnes grunnleggende ferdighete
  • Kompetansepluss – arbeid: Støtte til kurs tilknyttet arbeidsplass
  • Kompetansepluss – frivillighet: Støtte til kurs knyttet til aktiviteter i frivillige organisasjoner
  • Forvaltning: Kompetanse Norge lyser ut og fordeler midlene
  • Lansert første gang i 2006

Mer informasjon: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/over-800-voksne-far-hjelp-pa-veien-mot-et-fagbrev/id2721221/

Utlysning: https://www.kompetansenorge.no/kompetansepluss/soknadsprosess/sok-midler/kompetansepluss-arbeid-2020/